แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

alt

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

ด้านที่ 1 การจัดการน้ำ อุปโภค บริโภค

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคให้แก่ชุมชน ในหมู่บ้านหรือครัวเรือน รวมทั้งการพัฒนาน้ำให้ได้มาตรฐาน

alt

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาคูคลองภายในตำบลห้วยโรง เพื่อพัฒนา แหล่งเก็บกักน้ำและระบบส่งน้ำใหม่ให้เต็มศักยภาพ ทำให้ประชาชนในตำบลห้วยโรงได้มีน้ำใช้ในการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

alt

ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วม และอุทกภัย

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ได้ดำเนินการโครงการกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล โดยการกำจัดผักตบชวาในคูคลองภายในตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การจัดระบบป้องกันน้ำท่วม  และป้องกันการเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร

alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ห้วยโรง
 

นายเมี้ยน  ดวงเนตร
นายกอบต.ห้วยโรง
081-8564227
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 


 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566079