ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียม ประจำปี 2563

ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียม ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (Untitled_20210714_132131.PDF)Untitled_20210714_132131.PDF[ ]709 Kb

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564

alt

อย่าลืม.........ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ชำระภายในเดือนกรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

โปรดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

ภายในเดือน   กรกฎาคม   ๒๕๖๔

 

alt  

 

 

Attachments:
Download this file (tax.pdf)tax.pdf[ ]771 Kb

ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และห้ามเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ในตำบลห้วยโรง

alt

ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

และห้ามเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ในตำบลห้วยโรง

altalt