ขอเชิญผู้สูงอายุในตำบลห้วยโรง เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยโรง ประจำเดือนมกราคม

ขอเชิญผู้สูงอายุในตำบลห้วยโรง เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยโรง 

ประจำเดือนมกราคม

alt
 

โครงการอบรมป้องกันภัยตำบลห้วยโรง ประจำปี 2565

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จัดโครงการอบรมป้องกันภัยตำบลห้วยโรง ประจำปี 2565

(กิจกรรม ให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น) ในวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565