ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และห้ามเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ในตำบลห้วยโรง

alt

ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

และห้ามเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ในตำบลห้วยโรง

altalt