ประวัติความเป็นมา และตราสัญลักษณ์





     ตำบล ห้วยโรง ที่ได้ชื่อว่าห้วยโรงนั้น เนื่องจากมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่า เมื่อสมัยก่อนนั้นได้มีชาวจีนบ้านมาอาศัยทำมาหากินอยู่ตามลำห้วย 2 ฝั่งฝาก เป็นแถวตลอดลำห้วย ได้ปลูกเป็นโรงหลังเล็กๆ นับแต่นั้นมาก็เรียกบ้านห้วยโรงสืบต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันนี้


     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง















Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese





























QR Code
อบต.ห้วยโรง
 

นายเมี้ยน  ดวงเนตร
นายกอบต.ห้วยโรง
081-8564227
 



Line อบต.ห้วยโรง






 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








แผนที่ท่องเที่ยวไทย















 


 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566079