สภาพทั่วไป อบต.ห้วยโรง

ที่ตั้ง
     อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่า การอำเภอเขาย้อย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรงตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาย้อย ประมาณ 11 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเพชรบุรีประมาณ 36 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางถึงจังหวัดเพชรบุรีประมาณ 35 นาที
เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง มีเนื้อที่ประมาณ 6,187 ไร่ หรือพื้นที่ประมาณ 9.9 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ
     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก
อาณาเขต


       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังมะนาว
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแพรกหนามแดง
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองชุมพลเหนือ
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางเค็มหมู่บ้าน

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
     หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโรง นายสิริชัย  นงนุช ผู้ใหญ่บ้าน
     หมู่ที่ 2 บ้านถนนทราย นายเมี้ยน  ดวงเนตร กำนันตำบลห้วยโรง
     หมู่ที่ 3 บ้านกาจับ นายสุชาติ  เพชรสุก ผู้ใหญ่บ้าน
     หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโรงล่าง นายเล็ก  เชิงฉลาด ผู้ใหญ่บ้าน


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ห้วยโรง
 

นายเมี้ยน  ดวงเนตร
นายกอบต.ห้วยโรง
081-8564227
 Line อบต.ห้วยโรง


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 


 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566079