บุคลากรกองคลัง อบต.ห้วยโรงนางศิริกัญญา  กลัดเข็มเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายศุภสันติ์  ไชยสาส์น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาลิณี  เสือนาค
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางไพรัช  สวัสดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


น.ส.กนกพร  เปลี่ยนอารมย์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นางจันทนา  คงถาวร
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ห้วยโรง
 

นายเมี้ยน  ดวงเนตร
นายกอบต.ห้วยโรง
081-8564227
 Line อบต.ห้วยโรง


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 


 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566079